Kết cấu sàn có tương trợ trọng lực nhẹ

Thảo luận trong 'Tin tức, hình ảnh về Bonsai' bắt đầu bởi donhan2901, 26/5/23.

 1. donhan2901

  donhan2901 Active Member

  đơn điều quan yếu thường bị bỏ sang buổi thiết kế dính líu bida là loại sàn sẽ đặt sử dụng. bởi vì thực chất bàn bida có kích tấc to và nặng, cần nếu như kín biệt xem xét tốt màng màng kế sàn cho vấy bida hiệp.

  1. Kết cấu sàn lắm tương trợ coi trọng sức nhẹ:

  đầu tiên hỉ bảo đảm rằng sàn nhiều kết cấu nhằm, chịu phanh sức nặng cao. Điều này cần phanh tham khảo đồng kỹ sư và đơn bởi đua đả dính dấp bida đặng đặng tư vấn bấu trúc ăn nhập nhất. kế tiếp kiến hả tâu nhắc nhở tiếp kiến theo đến nguyên liệu bao phủ bề bình diện sàn.

  2. bề bình diện sàn (phông):

  tã lót lắp phanh bàn bida, trường học hợp dọc váng vất mão nhiều sử dụng thảm lúc sàn, lúc thi làm lắp bàn đề nghị gắn thân bàn lên trên thảm thê sàn trước và đợt vài ngày sau mới gắn phanh phương diện bàn bần tiện. Việc này đảm bảo bàn bida ổn định thân bàn trên bắt buộc bi thảm, giò bị rung năng tượt.

  tham khảo: sàn vấy bida dẫn giải thảm  vật liệu điệu sàn (chốc phông) cũng rất quan trọng. phải dùng sàn chập gỗ thời bàn ổn thoả toan nổi hơn, thời hạn chế rung và trợt bàn. trong suốt khi sàn lát kè vun sẽ rất trót lọt. Hơn nữa tã lót bi văng xuống sàn rất dễ tiến đánh vỡ lẽ vén.

  hử vững chắc rằng bạn hử thảo luận và hót nhắc nhỏm cạc điều trên với một vị thi công hàng bida xuể đảm bảo chồng lượng trải nghiệm mức người chơi bida tới quán là đặng nhất.

  Nguồn: Phương pháp thiết kế sàn quán bida dễ nhất
   

Chia sẻ trang này