lenham26's Recent Activity

 1. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Những tiến bộ công nghệ trong ống nội khí quản để ngăn ngừa bệnh viêm phổi.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 11:19
 2. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Tiến bộ công nghệ trong ống nội khí quản Ngăn ngừa sự hình thành màng sinh học.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 11:16
 3. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Đặc điểm Đế bằng HẬU MÔN NHÂN TẠO có viền băng keo.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 11:11
 4. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Các câu hỏi thường gặp đối với bệnh nhân mở khí quản.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 11:07
 5. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Làm sạch lỗ mở khí quản và thay băng vô trùng.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:59
 6. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Mở khí quản nhi khoa.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:56
 7. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Đai thắt lưng Orbe.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:54
 8. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Đai xương bánh chè orbe.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:34
 9. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Cách sử dụng ống nội khí quản.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:32
 10. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Đặt nội khí quản.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:29
 11. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Chăm sóc mở khí quản.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:17
 12. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Qui trình chăm sóc răng miệng.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:13
 13. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Ống mở khí quản trẻ em không bóng LOVE P.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 10:04
 14. lenham26 đã trả lời vào chủ đề Ống mở khí quản và cách chăm sóc chúng.

  Một vấn đề bất thường về mở khí quản Xin chào ngài, Tôi muốn lưu ý đến độc giả của bạn một vấn đề bất thường với mở khí quản. Một...

  14/10/21 lúc 06:27