taxitai82's Recent Activity

 1. taxitai82 đã trả lời vào chủ đề chuyển nhà thành hưng Giống như câu chuyện khởi nghiệp.

  chuyển nhà thành hưng Thấy chuông đồng hồ báo thức reo, tôi tắt chuông, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Tôi không ăn sáng...

  22/10/18 lúc 04:56
 2. taxitai82 đã trả lời vào chủ đề chuyển nhà thành hưng Không ít nhân viên ở Nhật Bản_20/10.

  chuyển nhà thành hưng Thấy chuông đồng hồ báo thức reo, tôi tắt chuông, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Tôi không ăn sáng...

  22/10/18 lúc 04:54
 3. taxitai82 đã trả lời vào chủ đề Taxi Tải Thành Hưng.

  chuyển nhà thành hưng Thấy chuông đồng hồ báo thức reo, tôi tắt chuông, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Tôi không ăn sáng...

  22/10/18 lúc 04:52
 4. taxitai82 đã trả lời vào chủ đề chuyển nhà thành hưng Không ít nhân viên ở Nhật Bản_20/10.

  chuyển nhà thành hưng Thấy chuông đồng hồ báo thức reo, tôi tắt chuông, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Tôi không ăn sáng...

  22/10/18 lúc 04:50
 5. taxitai82 đã trả lời vào chủ đề chuyển nhà thành hưng Vân tay của mọi người thường_15/10.

  chuyển nhà thành hưng Thấy chuông đồng hồ báo thức reo, tôi tắt chuông, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Tôi không ăn sáng...

  22/10/18 lúc 04:48
 6. taxitai82 đã đăng chủ đề mới.

  chuyển nhà thành hưng Thấy chuông đồng hồ báo thức reo_22/10

  chuyển nhà thành hưng Thấy chuông đồng hồ báo thức reo, tôi tắt chuông, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Tôi không ăn sáng...

  Diễn đàn: Tin tức, hình ảnh về Bonsai

  22/10/18 lúc 04:47